HOME
website: Marwo multimedia
Welkom op de website van Blauwgroen Advies

Specialist Blauwgroen Advies biedt verscheidene diensten op het gebied van groenbeheer (inclusief boombeheer),
water- en rioolbeheer, baggerplannen en groenbeleid.
Blauwgroen Advies is een civiel- cultuurtechnisch adviesbureau en levert haar expertise diensten aan bedrijven,
sportvelden, woningbouwverenigingen en gemeenten in Nederland sinds 2002.


Detachering

Er zullen altijd perioden zijn waarin een (noodzakelijke) reorganisatie gerichte actie behoeft. De kracht en kern van ons
bedrijf richten zich op het adviseren bij detachering. Voor het inzetten van de juiste kwaliteiten bij passende
werkzaamheden, biedt detachering een uitkomst. Om dit doel te realiseren, heeft Blauwgroen Advies in onze branche
juist die kennis en kunde paraat voor een optimaal resultaat. In bepaalde situaties is er meer nodig dan het plaatsen
van personeel. Het kan voorkomen dat partijen niet tot een overeenkomst komen. In dat geval zetten wij onze
vakbekwame NMI (Nederlands Mediation Instituut) Mediator in.


Mediation

Naast onze andere activiteiten is mediation de snelgroeiende tak waar Blauwgroen Advies zich in bekwaamd heeft.
Een gezonde relatie tussen medewerker en werkgever speelt een uitermate belangrijke rol in het slagen van
werkzaamheden, productiviteit en ook detachering. Niet altijd zijn arbeidsrelaties rozengeur. Partijen hebben elk hun
eigen belangen die neutraal vertegenwoordigd dienen te worden ten gunste van vooruitgang. Bemiddeling in vertrouwen
kan zorgen voor opheldering van geschillen en een oplossing creren waar partijen zich in kunnen vinden. Onze mediator
kan optreden als spreekbuis en bemiddelaar. Mediation bespoedigt onderhandelingen (efficiency), is een kostenbesparende
procedure (in vergelijking tot arbitrage of rechtspraak) en kan een oplossing bieden voor alle betrokken partijen (effectief).


Projecten, Projectbegeleiding en Interim-werkzaamheden

Even een boompje planten kan misschien nog. Voor het kappen van bomen gelden geheel andere regels.
Blauwgroen Advies is bij uitstek expert op het gebied van regels en vergunningen, planning & organisatie, ontwerp & uitvoering,
en derhalve multifunctioneel inzetbaar op het gebied van onder andere:

    groenbestekken (inclusief bomen)
    (groen)beheer en onderhoud
    (digitale) ontwerpen openbaar groen
    advies en inrichting
    civieltechnische projecten
    ondersteuning openbare werkzaamheden
    ontwikkeling en realisatie wandelpaden
    onderhandelen met agrarische sector
    rioleringen
    baggerwerkzaamheden

Blauwgroen Advies vertegenwoordigt functies op diverse niveaus om de klus te klaren. Afhankelijk van de aard, tijdsbestek
en complexiteit van een project wordt een op maat gesneden plan gemaakt. Indien nodig, werken wij samen met andere
disciplines uit de groene- en blauwe sector zoals ingenieursbureaus. Plannen kunnen vooraf worden getoetst op sociale-
en milieutechnische gevolgen, economische uitkomsten en duurzaamheid. Wij werken aan korte- of lange termijn projecten
en Blauwgroen Advies heeft inmiddels haar diensten bewezen in verschillende rollen als Beleidsmedewerker, Projectleider,
Aannemer en Uitvoerder. Werkzaamheden kunnen worden aangenomen op contractbasis (interim of freelance), voor civiel-
cultuurtechnische zaken, detachering en mediation.

Graag delen wij onze ervaringen en knowhow met onze clinten. Om de vraag hiernaar structuur en gestalte te kunnen geven,
hebben we een drietal programma's ontwikkeld: BGA Coach, BGA Trainer en BGA Projectbegeleider. Meer informatie over
deze programma's is hier te vinden.

   Voor meer over onze werkzaamheden en functies, klik hier
   Projecten: zie onze portfolio